בינינו הוא כתב עת ישראלי חדש לפסיכותרפיה פסיכודינמית בהוצאה של התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה פסיכודינמית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם פסיכולוגיה עברית. מטרת כתב עת היא להעשיר את השיח בנושאים הקשורים לטיפול הפסיכודינמי וההדרכה הפסיכודינמית לסוגיה.

כתב העת "בינינו" (BetweenUs) מיועד לסטודנטים, לקלינאים, לחוקרים ולקובעי מדיניות בתחום הפסיכותרפיה הפסיכודינמית. כל המאמרים יעברו סקירה על ידי שני סוקרים מומחים, באופן אנונימי.

מטרות: העמקת השיח הקליני והמחקרי על פסיכותרפיה ועל הדרכה פסיכודינמיים.

תחומי תוכן: מאמרים מקוריים העוסקים בתיאורים ובהתנסויות קליניות מתחום הפסיכותרפיה הפרטנית, הזוגית-משפחתית והקבוצתית, בהדרכה על טיפולים פסיכודינמיים פרטניים, זוגיים-משפחתיים וקבוצתיים, בהשוואות בין גישות טיפוליות פסיכודינמיות, מאמרים אמפיריים על טיפול פסיכודינמי (ניתן להשוות לגישות אחרות), וסוגיות אתיות הנוגעות ליישום טיפול פסיכודינמי במוסדות ובפרקטיות פרטיות. אופן הפרסום: המאמרים יפורסמו ברשת האינטרנט (open access) ויהיו זמינים לקריאה לקהל הרחב. ייתכן ויודפס מספר מוגבל של עותקים מכל גיליון.

עורך ראשי: ד"ר אופיר לוי.

עורך המאמרים: אייל שדה

חברי המערכת: ד"ר קובי סגל, ד"ר אילן ולד, שירלי אילת גרינברג, ד"ר אלכס אביב, ד"ר רבקה דוידוביץ-אפשטיין, פרופ' סמדר בן-אשר ופרופ' בל גבריאל-פריד

ISSN: 2957-756X
אודות image