דבר היועצת המדעית

ד"ר בל גבריאל-פריד


     כשנעניתי לפנייה להיות שותפה להקמת כתב העת וללוותו בתפקיד יועצת מדעית, הבנתי, כחברת סגל בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית החוקרת את תחום ההתמכרויות וההחלמה, שאני לוקחת על עצמי תפקיד אחראי הדורש השקעה ועבודה רבה. עם זאת, ההבנה בדבר חשיבותו של כתב עת מעין זה והשאיפה הבלתי מתפשרת של העורך והצוות ל'מצוינות', שכנעו אותי שחשוב שאתרום מניסיוני ככותבת, כחוקרת וכשופטת בכתבי עת מדעיים – להקמת כתב העת ולביסוסו.

     כיועצת מדעית סייעתי ביצירת כתיבה אינטגרטיבית המייצגת את עמדתם ותפיסתם של הכותבים אך ברצף הנכון, ובאופן המיישם כתיבה אקדמית איכותית ותמציתית בעלת עומק תיאורטי וקליני. בתהליך ההקמה והעיצוב של כתב העת ניטעו הסטנדרטים האקדמיים-מקצועיים של כתב העת, בהם מבנה המאמרים ואורכם, הגדרת הקריטריונים והסטנדרטים אשר לפיהם ייכתבו חוות הדעת של הסוקרים, תהליך השיפוט עצמו, המשוב שיינתן לכותבים ותגובתם של הכותבים והכותבות לשיפוט שהתקבל – כל זאת באופן דומה לקריטריונים ותהליכים המתקיימים בכתבי עת שפיטים בין-לאומיים. בתהליך זה מצאנו את עצמנו, העורך הראשי ואנוכי, בשיח מתמשך בנוגע לאישור המאמרים השונים לפרסום, מתוך עמדה בלתי מתפשרת לעמידה בסטנדרטים האקדמיים-מקצועיים. אני מקווה שעבודה מאומצת זו משתקפת במאמרים שנבחרו לכתב עת זה..

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.