כרך א (1) - מאי 2022

בחזרה הביתה – הבית הפיזי כמעטפת נפשית

במאמר זה אני מתבוננת בקשר המורכב בין הבית הפיזי ובין המרחב הפנים־נפשי ובשימוש הרגשי שאפשר לעשות במרחב הביתי כדרך ליצירת מעטפת נפשית. אף שהבית משמש תמה חשובה בספרות הפסיכואנליטית, תאוריות פסיכואנליטיות רבות מפענחות את הבית כאובייקט ששואב את משמעותו מהדמויות המאכלסות אותו ומהיחסים עימן. ולפיכך, אף שרבות מהן מייחסות לבית משמעות סמלית חשובה, הן ממעטות להתבונן במרחב הפיזי של הבית הממשי ובהשפעתו האפשרית על החוויה הנפשית.

קרא עוד
2 הערות