כרך א (1) - מאי 2022

מעשה בארבעה הורים - טיפול פסיכודינמי במשחק בילדים באומנה

במאמר זה מתוארות התרומות החשובות אשר מציעה הגישה הפסיכודינמית לטיפול במשחק בילדים באומנה. הוא נכתב על רקע ספרות דלה בנושא הטיפול בילדים באומנה בישראל. אומנה היא הורות חליפית זמנית שמטרתה להעניק חוויה משפחתית עם דמויות מיטיבות לילד אשר הוריו אינם מסוגלים לטפל בו וחווה בדרך כלל טראומה מתמשכת בילדותו. הוצאת ילד מביתו גורמת לו חוויה טראומטית נוספת, והסתגלותו לאומנה תלויה בעברו ובהיסטוריית ההתקשרות שלו. מודל פנימי של דמות התקשרות מזניחה או מתעללת מפריע לילד לפתח קשר מיטיב עם דמויות טיפוליות חדשות.

קרא עוד
0 הערות