כרך א (1) - מאי 2022

"אין מנוס מן ההעברה" – מחשבות על סיומי טיפול חד־צדדיים - מתוך עיון בסיפור הטיפול של פרויד בדורה

מפתיע, ואולי אף אירוני, שהטיפול הפסיכואנליטי המתועד הראשון הוא מקרה של סיום טיפול חד־צדדי. סיפור הטיפול של פרויד בדורה, אידה באואר, הוא טקסט מרתק גם משום ששזור בו סיפור גילויה של ההעברה. פרויד מגיע בו למסקנה שהסיום הקטוע התרחש משום שלא נתן את דעתו מוקדם מספיק על הסימנים שהצביעו על נוכחותם של ההיבטים השליליים של ההעברה: "כאשר עוסקים בתיאוריה של הטכניקה האנליטית, נוכחים שאין מנוס מן ההעברה..." (פרויד, 2009, עמ' 97). דברים אלה של פרויד משקפים עמדה אמביוולנטית כלפי ההעברה, עמדה שמתקיימת עד היום לדעתי.

קרא עוד
0 הערות