פברואר 2024

היבטים של משחק ומציאות בטיפול בקבוצה של ילדים

במאמר זה מתוארות שתי איכויות טיפוליות של הטיפול הקבוצתי: המתח שבין משחק ומציאות, ויצירת סביבה המאפשרת צמיחה וקשר – בדגש על הטיפול הקבוצתי בילדים. הסביבה הטיפולית והתפתחות היכולת לשחק הן שניים מהגורמים הטיפוליים המרכזיים בטיפול בקבוצה, בשל היותם הצומת המאפשר את המפגש שבין דמיון למציאות, ואת החזקת המתח שביניהם – המרחב המעברי. רבות נכתב על גורמים אלו, אך מעט נכתב על משמעותם המועצמת בקבוצות של ילדים. מטרת המאמר הנוכחי לפיכך היא להציג כמה מההיבטים של משחק ומציאות בטיפול בקבוצות ילדים. בבואי לעשות זאת, אשתמש בניסיוני ובתצפיותיי מתוך עבודתי ומתוך עבודותיהם של עמיתיי במרכז 'חברים – טיפול פסיכולוגי בקבוצה', וכן אדגים באמצעות תיאור מקרה של קבוצת ילדים בגילאי בית הספר היסודי.

קרא עוד
0 הערות